fbpx

vår modell

EDGE Future! sin modell for fysisk utvikling av barn og unge er inspirert av anerkjente metoder som benyttes av mange idrettsinstitusjoner verden over.

Vi har inndelt EDGE Future! sine medlemmer i to ulike grupper basert på alder.

Vårt mål er at tilrettelagt trening for de ulike aldersgruppene skal bidra til at hvert individ skal nå sitt maksimale potensiale igjennom trening som er tilpasset behov ut i fra alder.

I de ulike gruppene vil vi ha ulik tilnærming når vi tilrettelegger vår coaching og trening. 

Modellen fungerer også som en utviklingstrapp for fysisk utvikling. Ved deltagelse i ett trinn vil man jobbe for å bli forberedt på å jobbe med nye områder ved neste trinn.

Uansett alder og gruppe – vårt hovedmål er å spre idrettsglede og lystbetont fysisk aktivitet i et positivt miljø.

 

Vår filosofi

Vi ønsker å fremme idrettsglede hos barn og unge og har dette som en kjerneverdi i vår virksomhet.

Hos EDGE Future! skal alle ivaretas uavhengig av alder og nivå.

I tillegg til idrettsglede bygger vår modell på anerkjente modeller for fysisk og mental utvikling av barn og unge, hvor vi tilrettelegger for aktiviteter avhengig av alder.

Vi ønsker at stedet vårt skal være en samlingsarena for barn og unge på tvers av idrett, alder, kjønn og geografi og er opptatt av å bvgge et positivt treningsmiljø hvor vi hjelper og heier på hverandre.

 

 

 

Learn 2 train! - 8-11 år

Learn 2 Train! er vår gruppe for deltakere mellom 9 og 12 år. Mål for denne gruppen er å utvikle ferdigheter både for idrett og fysisk aktivitet.

I denne gruppen begynner vi med lett styrketrening med instruksjon av teknikk for riktig utførelse. Videre introduseres og coaches medlemmene  i bevegelighetstrening og forståelsen for viktigheten av dette for fremtidig utvikling.

I alderen 9-12 år er utvikling og trening av koordinasjon og motoriske ferdigheter av høy pritioritet, og det stimuleres også til at deltakerne skal få føle fremgang av egne ferdigheter.

Som i alle grupper er “Den Atletiske ABC´s; Agility, Balance, Coordination & Speed/Power”en viktig del av treningen.

 

Train 2 train! - 12-15 år

Train 2 Train! er vår eldste gruppe for de mellom 13 og 16 år. Mål for denne gruppen er å videreutvikle teknikk samt å trene for å øke fysiske kapasiteter både generelt og spesifikt samt gjøre utøvere klare for å trene for å konkurrere og vinne.

Vi viderefører lett styrketrening fra gruppene før, og introduserer og trener øvelser med noe høyere krav til teknikk. Videre vil utøvere coaches på viktighet av riktig oppvarming og forberedelser før trening og konkurranser.

Som i alle grupper er “Den Atletiske ABC´; Agility, Balance, Coordination & Speed/Power en viktig del av treningen.

For medlemmer som skal søke NTG-U og Wang Ung vil de i disse gruppene få trent på øvelser for tester til opptaksprøvene.